Harmonogramy naborów

1 „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

I kwartał 2017 r.
2.„Modernizacja gospodarstw rolnych” obszar a, b, c

I kwartał 2017 r.
3„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”

I kwartał 2017 r.
3.„Premie dla młodych rolników”

II kwartał 2017
4„Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”

I kwartał 2017
5. „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”
I kwartał 2017 r.