DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1.Fundusze na podjęcie działalności z Urzędu Pracy .

Osobami uprawnionymi do ubiegania się i otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej, są osoby bezrobotne, jeżeli nie pozostają w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

 

 • zamierzają zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą na terenie miasta stołecznego Warszawy,
 • nie otrzymały dotychczas bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de mnimis, zwanego dalej wnioskiem:
  1. nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy o
  2. nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja
  3. po skierowaniu podjęły szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie – dotyczy osób bezrobotnych,
 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania – wymagane jest złożenie oświadczenia o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym
  w okresie przed upływem, co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • zobowiążą się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania,
 • nie podejmą zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • nie złożyły do innego starosty wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, ani wniosku o przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej
 • nie figurują w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować, nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

2.Fundusze na podjęcie działalności gospodarczej z Lokalnej Grupy Działania .

LGD obszar działania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” gminy: Biecz, Bobowa,Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa,
ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice Sękowa, Uście Gorlickie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” gminy: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica,
ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa Stopnice, Tymbark
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała gminy:  Ciężkowice, Pleśnia, Wojnicz, Zakliczyn
ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” gminy: Łącko, Podegrodzie, Stary Sącz
Mostki 86, 33-340 Stary Sącz
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Raby gminy:   Biskupice, Gdów, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Żegocina
ul. Chrostowa 1A, 32-742 Sobolów
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” gminy: Koniusza, Pałecznica, Proszowice, Radziemice
Koniusza 5, 32-104 Koniusza
Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa gminy: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów,
ul. Targowa 6/3, 32-200 Miechów Racławice, Słaboszów
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” gminy: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański,
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja,  Zembrzyce
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” gminy: Andrychów, Wadowice
ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale gminy: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne,  Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ
Blisko Krakowa gminy: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne,
ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich) Zabierzów
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska gminy: Mszana Dolna, Niedźwiedź
ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
„Gościniec 4 Żywiołów” gminy:   Kalwaria Zebrzydowska , Lanckorona, Mucharz, Stryszów
Lanckorona 473, 34-143 Lanckorona
Podhalańska Lokalna Grupa Działania gminy: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary
ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin
Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” gminy: Borzęcin, Brzesko, Dębno, Radłów
Waryś 327a, 32-825 Borzęcin
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju gminy: Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Turystyczna Podkowa” gminy: Dobczyce , Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Tokarnia,
Ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw Wiśniowa
Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” gminy: Bochnia, Drwinia, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, Szczurowa,
ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa Kazimierza Wielka
Stowarzyszenie Dolina Karpia gminy: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka,  Przeciszów, Spytkowice,
ul. Rynek 2, 32-640 Zator Tomice, Zator
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa gminy: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice,
ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice Wielka Wieś, Zielonki
LGD „Korona Sądecka” gminy: Chełmiec, Grybów,   Kamionka Wielka
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego gminy: Kłaj, Niepołomice, Wieliczka
ul. Henryka Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny gminy:Czorsztyn, Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna , Szczawnica
ul. Rynek 32, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” gminy: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia
ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów
Zielony Pierścień Tarnowa gminy:Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice,Wietrzychowice,
Skrzyszów 335A, 33-156 Skrzyszów Żabno
Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego gminy: Krynica Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna Zdrój,
Rytro 380, 33-343 Rytro Rytro
Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” gminy:Czchów, Gnojnik, Gródek n/Dunajcem, Iwkowa, Korzenna,
Iwkowa 468, 32-861 Iwkowa Łososina Dolna, Lipnica Murowana
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” gminy: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim,Wieprz
ul. Edukacyjna 9 Rajsko, 32-600 Oświęcim
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” gminy: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Słomniki, Sułoszowa
ul. Szkolna 4, 32-043 Skała
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” gminy: Bolesław, Bukowno, Klucze , Krzeszowice,Olkusz, Trzyciąż,
ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze Wolbrom
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” gminy: Myślenice , Sułkowice,
Rynek 6, 32-440 Sułkowice
Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy gminy Rabka-Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka, Lipnica Wielka.
Raba Wyżna 45B, 34-721 Raba Wyżna

Zapytaj Nas o szczegółowe wymagania i termin dla Twojego regionu!