DOTACJE DLA FIRM

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

# Dotacje na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (bez uruchomienia produkcji masowej) – KLIKNIJ

# Dotacje na zakup aparatury badawczej w przedsiębiorstwach i infrastruktury centrów B+R – KLIKNIJ

# Bony na zakup usług B+R, usług wzorniczych, usług ochrony własności intelektualnej – KLIKNIJ

# Dotacje dla MŚP na wykorzystanie wyników prac B+R do uruchomienia produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług – KLIKNIJ