Aktualności

Uwaga pilne!

LGD „Turystyczna Podkowa”

Rozwój działalności gospodarczej

Nabór od 31 marca do 18 kwietnia


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

100 tys zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Nabór Od 13 marca do 11 kwietnia 2017


LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Nabór  od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r.


LGD Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Rozwój działalności gospodarczej

Utworzenie nowej działalności gospodarczej

Nabór II połowa Marca 2017


LGD Zielony Pierścień Tarnowa

rozwój działalności gospodarczej

Nabór od 20.03.2017 do 03.04.2017


Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

Nabór Marzec 2017


Premie dla młodych rolników

Nabór Kwiecień 2017


Modernizacja gospodarstw rolnych

Nabór Czerwiec 2017

 


NABORY ZAKOŃCZONE:

LGD „Piękna Ziemia Gorczańska”

Podejmowanie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór od 2 do 16 stycznia 2017 roku

———————————————————————–

LGD Dolina Karpia

Podejmowanie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór od 4 do 20 stycznia 2017 roku

———————————————————————-

LGD Dunajec Biała

Podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór od 20 grudnia 2016 do 18 stycznia 2017

—————————————————————————–

Poddziałanie  5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Nabór wniosków od 27 grudnia 2016 do 25 stycznia 2017 r.

————————————————————

LGD Spisz – Podhale

Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej;

Rozwój działalności gospodarczych;

Rozwój prowadzonych przez osoby do 34. roku życia działalności gospodarczych;

Podejmowanie działalności gospodarczej.

Nabór od 9 stycznia  do 23 stycznia 2017

LGD  Na śliwkowym szlaku

Rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór od 23 stycznia 2017  do 17 luty 2017 r.